Elsinga Taaltrainingen

Elsinga Taaltrainingen, gevestigd aan de Julianastraat 32 te Rhenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens (zie lijst hieronder) die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens

Voor het:

 • Afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten te leveren

Elsinga Taaltraingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Elsinga Taaltraingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Elsinga Taaltraingen doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Elsinga Taaltraingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder andere in dat Elsinga Taaltraingen:

 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Elsinga Taaltraingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens van klanten of opdrachtgevers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitvoeren van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Uw persoonsgegevens worden door Elsinga Taaltraingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Van maximaal tien jaar.

Google Analytics - Cookies

Om de website van Elsinga Taaltraingen optimaal te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van Cookies. Om het bezoek van de website te meten maakt de website elsingataaltraingen.nl gebruik van Google Analytics, bijvoorbeeld om het aantal bezoekers te meten en de tijd die zij op de website verblijven, en om te zien welke pagina's bekeken worden. Om uw privacy te waarborgen is in de zogenaamde tracking code voor Google Analytics het IP-adres van de computer waarop u deze site bezoekt geanonimiseerd. De webdesigner heeft met Google een bewerkingsovereenkomst afgesloten, het delen van gegevens is uitgezet in Google Analytics en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Elsinga Taaltraingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die aan Elsinga Taaltraingen worden gegeven kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van Elsinga Taaltraingen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Elsinga Taaltraingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elsinga Taaltraingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Elsinga Taaltrainingen, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elsinga Taaltraingen en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Elsinga Taaltrainingen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Elsinga Taaltraingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elsinga Taaltraingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, namelijk:

 • Alle personen die namens Elsinga Taaltraingen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;

Wijzigen privacy policy

Deze privacy verklaring is altijd te wijzigen door Elsinga Taaltraingen en wordt wanneer nodig en mogelijk herzien. Wijzigingen worden altijd vermeld op de website. Laatst herzien in februari 2022.

Vragen

Neem gerust contact met mij op bij vragen over de privacy policy van Elsinga Taaltraingen.

Contactgegevens

Elsinga Taaltraingen
Nynke Elsinga
Julianastraat 32
3911 HJ Rhenen

06-23142223

Contactgegevens

ElsingaTaaltrainingen
Nynke Elsinga
Julianastraat 32
3911 HJ Rhenen

tel: 06-23142223

KvK: 56732961

Disclaimer

Privacyverklaring

Stel uw vraag

U heeft een vraag over de diensten van Elsinga Taaltrainingen? Neem dan contact met mij op. U kunt hiervoor het contactformulier op deze website gebruiken. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naar contactformulier

"Ik heb in een korte tijd heel goed Nederlands leren praten en dat was echt belangrijk voor mij. Ook heb ik veel grammatica geleerd. Daarom wil ik zo snel mogelijk mijn Staatsexamen doen. Bedankt Nynke voor de leuke en interessante lessen."
Maryam uit Iran

© 2022 Elsinga Taaltrainingen. Alle rechten voorbehouden

Website gerealiseerd door Petriana.nl

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Essentieel
Analytics
Tools die worden gebruikt om de gegevens te analyseren om de effectiviteit van een website te meten en om te begrijpen hoe deze werkt.
Google Analytics
Accepteren
Niet accepteren